Діяльність України в Раді Безпеки ООН

Як непостійний член Ради Безпеки ООН впродовж 2016-2017 рр. Україна під час роботи в Раді зосередить свою увагу на таких питаннях:

Україна використовуватиме всі існуючі механізми непостійного членства в Раді Безпеки з метою припинення триваючої агресії Російської Федерації проти нашої держави, включно з незаконною окупацією Автономної Республіки Крим.

У співпраці з іншими країнами, що входять до Спільної групи з розслідування (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна), ми продовжимо опрацьовувати всі можливі шляхи забезпечення притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17 на сході України 17 липня 2014 року з тим, щоб забезпечити справедливість для жертв та сімей загиблих.

Останні події свідчать про появу нової вкрай тривожної тенденції, коли окремі країни-члени ООН дозволяють собі тлумачити в довільний спосіб Цілі та Принципи Статуту ООН та навіть грубо ігнорувати і порушувати їх. Така поведінка становить серйозну загрозу для системи норм і принципів, які регулюють відносини між державами. Відтак, задля відновлення та підтримання міжнародного миру і безпеки вкрай необхідною є жорстка протидія спробам підірвати існуючу систему міжнародних відносин.

Із самих перших років незалежності Україна виступає в ролі активного контрибутора військ, поліцейських і техніки до миротворчих операцій ООН. Навіть у цей надзвичайно складний період, коли наша держава постала перед обличчям іноземної агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету, Україна як відповідальний член міжнародного співтовариства не зменшила свій внесок у діяльність ООН з підтримання миру та залишається одним з ключових контрибуторів вертольотів і вертолітних підрозділів для операцій ООН в Африці. Під час нещодавнього Саміту з миротворчості ООН Україна виголосила нові важливі зобов’язання, покликані зміцнити діяльність Організації у цій критично важливій галузі.

У Раді Безпеки ми прагнутимемо використати та розвинути важливий імпульс, який було надано у 2015 році реформуванню миротворчої діяльності ООН завдяки проведенню всеосяжних оглядів миротворчої та миробудівної архітектури Організації.

Україна є активним учасником процесу реформування ООН, що має на меті оновлення та демократизацію діяльності Організації. Ми підтримуємо перетворення Ради Безпеки на більш представницький та відкритий орган, послідовно відстоюючи необхідність збільшення представництва в Раді недостатньо представлених регіонів, а також вдосконалення її робочих методів.

Принциповою для України під час роботи в РБ ООН є відданість широкій та конструктивній співпраці з усіма державами-членами ООН. Саме через постійний діалог, консультації та відкритість до всіх зацікавлених делегацій Україна підтримуватиме тісні зв’язки з іншими державами в своїй щоденній роботі в Раді.

Ми також переконані, що існуюча система використання права вето постійними членами Ради Безпеки має бути переглянута. Тому ми підтримуємо ініціативи Франції та Мексики та Групи ACT, спрямовані на обмеження використання права вето у випадках геноциду, масштабних злочинів проти людства або військових злочинів.

Поява нових конфліктів по всьому світу та відсутність помітного прогресу у розв’язанні тривалих конфліктів в різних регіонах свідчить про нагальну необхідність покращення інструментів, що знаходяться в розпорядженні РБ ООН та стосуються таких критично важливих галузей, як попередження конфліктів і посередництво. Ми вважаємо, що наш досвід з протидії російській агресії може бути корисним у цілях посилення спроможностей ООН у вказаній галузі.

Україна послідовно підтримує необхідність більш активного залучення ООН до процесу розв’язання конфліктів у Африці. Одним з основних пріоритетів під час членства України в Раді Безпеки буде підвищення уваги Ради до процесів миротворчості та миробудівництва на Африканському континенті. З цією метою ми використовуватимемо повною мірою унікальний досвід участі України в миротворчих операціях ООН та членства нашої держави в Комісії ООН з миробудівництва, включно з віце-головуванням в ній.

Виходячи з нагальної потреби вироблення ефективних міжнародних засобів для протидії тероризму, Україна приєдналась до Всесвітньої коаліції проти тероризму та підтвердила свою готовність докласти максимальних зусиль для консолідованої боротьби з міжнародним тероризмом, особливо в рамках ООН. Україна є стороною всіх існуючих основоположних антитерористичних угод ООН.

У Раді Безпеки ми підтримуватимемо посилення міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та насильницьким екстремізмом, зокрема шляхом дієвої імплементації Глобальної антитерористичної стратегії ООН.

Зробивши історичний внесок у глобальний процес ядерного роззброєння шляхом добровільної відмови від третього за потужністю ядерного арсеналу в світі, Україна має відповідні переваги у просуванні в Раді Безпеки питань роззброєння та нерозповсюдження зброї.

Ми займаємо послідовну позицію щодо необхідності скорочення ядерних арсеналів держав, загального зменшення ролі ядерної зброї у військових та стратегічних доктринах, розширення режиму ядерного нерозповсюдження, водночас підтримуючи невід’ємне право всіх держав на мирне використання ядерної енергетики.

Україна також переконана, що справжнє та ефективне роззброєння та нерозповсюдження повинні супроводжуватись створенням та практичним забезпеченням глобальних гарантій безпеки, особливо для країн, які відмовились від ядерної зброї, чітким дотриманням державами та міжнародними організаціями всіх норм та основоположних принципів міжнародного права, а також встановленням атмосфери взаємодовіри у міжнародних відносинах.

Україна буде просувати необхідність повної імплементації резолюцій РБ щодо жінок, миру і безпеки (1325 (2000), 1820 (2008) та 2242 (2015)). Ми переконані у критично важливому значенні активної участі жінок у миробудівництві та миротворчості ООН. Так само важливим для України є питання активної підтримки боротьби з безкарністю за сексуальне насильство під час збройних конфліктів.

Ми приділятимемо пильну увагу питанню боротьби з порушенням прав дітей у збройних конфліктах.

Україна переконана у потребі більшого залучення Ради Безпеки до вирішення безпекових проблем, спричинених зміною клімату. Зміна погодних умов, зростання рівня океану, виснаження або нецільове використання водних ресурсів тощо, у разі їх ігнорування, можуть призвести до появи напруги та міжнародних конфліктів.

Відтак Україна вважає, що Рада Безпеки ООН несе особливу відповідальність перед державами, які є найбільш уразливими до змін навколишнього середовища, наприклад малими острівними країнами, що розвиваються

Усвідомлюючи особливу роль і відповідальності Ради Безпеки ООН в процесі обрання Генерального секретаря ООН, Україна намагатиметься зробити внесок у забезпечення максимальної відкритості та прозорості процесу відбору та призначення наступного очільника Секретаріату ООН у 2016 році.